home pianoles cursussen pianospel arrangementen muziektheorie contact

akkoorden en akkoordsymbolen


drieklanken

Iedere drieklank bestaat uit grondtoon, terts en kwint.
Grondtoon: de noot waar de drieklank naar heet.
Terts: een noot een terts boven de grondtoon en/of 1 of meer oktaven daarboven of onder.
Kwint: een noot een kwint boven de grondtoon en/of oktaven daarboven of onder.

Een majeur drieklank bestaat uit grondtoon, grote terts en reine kwint;
bijvoorbeeld: een c majeur drieklank bestaat uit c, e en g. een es majeur drieklank uit es, g en bes.
Als akkoordsymbool geef je een majeur drieklank aan met de grondtoon als hoofdletter.
Met 'C' wordt dan dus een majeur drieklank van c bedoeld.

Een drieklank, bijvoorbeeld de majeur drieklank van c ('C'), kan op de piano op honderden manieren worden gespeeld.

Alle hier gespeelde muziekfragmenten bestaan uitsluitend uit de noten c, e en g, en zijn dus een uitwerking van het akkoordsymbool 'C'.

In veel bladmuziek, in ieder geval in alle engelstalige, wordt de naam van de grondtoon zo nodig aangegeven met kruisen en mollen.
Op deze pagina wordt een kruis aangegeven door # (f# is fis), een mol door b (bb is bes). De majeur drieklank op es (e flat) wordt dus aangegeven met 'Eb', die op fis (f sharp) met 'F#'.

Een mineur drieklank bestaat uit grondtoon, kleine terts en reine kwint;
bijvoorbeeld: C- (Cmin,Cm,c) bestaat uit c, es en g; Eb- bestaat uit es, ges en bes.


Majeur en mineur drieklank zijn de meest voorkomende drieklanken

Een verminderde drieklank bestaat uit grondtoon, kleine terts en verminderde kwint;
bijvoorbeeld: Co (Cverm,Cdim,Cm5) bestaat uit c, es en ges.Een overmatige drieklank bestaat uit grondtoon, grote terts en overmatige kwint;
bijvoorbeeld: C+ (Coverm,Caugm,C+5,C#5) bestaat uit c , e en gis .een hardverminderde drieklank bestaat uit grondtoon, grote terts en verminderde kwint;
bijvoorbeeld: Cb5(Cmajb5) bestaat uit c ,e en ges .

septime-akkoorden

Een septime-akkoord bestaat uit een drieklank + een septime (op de grondtoon)

Een groot septime-akkoord bestaat uit majeur drieklank + grote septime;
bijvoorbeeld: CMaj7 (CM7) bestaat uit c, e, g en b .een dominant septime-akkoord bestaat uit majeur drieklank + kleine septime
Het is het meest voorkomende septime-akkoord.
bijvoorbeeld: C7 (Cx7) bestaat uit c, e g en bes .een klein septime-akkoord bestaat uit mineur drieklank + kleine septime
bijvoorbeeld: C-7 (Cmin7, Cm7) bestaat uit c, es, g en bes .een klein-groot septime-akkoord bestaat uit mineur drieklank + grote septime
bijvoorbeeld: CminMaj7 (CminM7, C-+7) bestaat uit c, es, g en b .

een verminderd septime-akkoord bestaat uit verminderde drieklank + verminderde septime
bijvoorbeeld: Co7 (Cdim7) bestaat uit C, es, ges en beses(a) .een halfverminderd septime-akkoord bestaat uit verminderde drieklank + kleine septime;
bijvoorbeeld: Cø7 (C-7b5, Cm7b5, Cm7-5 etc.) bestaat uit c, es, ges en bes .

een overmatig dominant septime-akkoord bestaat uit overmatige drieklank + kleine septime
bijvoorbeeld: C+7 (C7augm,C7+,C7+5,C7#5) bestaat uit c, e, gis en bes .

een overmatig septime-akkoord bestaat uit overmatige drieklank + grote septime
bijvoorbeeld: CM7+5 bestaat uit C, e, gis en b.

voorhoudingsakkoorden

in een voorhoudingsakkoord (sus-akkoord) is de terts vervangen door een kwart of grote secunde (op de grondtoon)
voorbeelden: Csus (Csus4) bestaat uit C, f en g ;
Csus2 bestaat uit c, d en g
Csus2,4 bestaat uit c, d, f en g
Csus7 bestaat uit c, f, g en bes

toevoegingen

aan alle akkoorden kunnen noten worden toegevoegd
voorbeeld: C7b9 (C7b9, C7,b9, C7addb9) bestaat uit C, e, g, bes en des .
mogelijke toevoegingen:
6 grote sext
9 grote none, b9 kleine none, #9 overmatige none
b10 kleine terts
11 kwart (undecime)
#11 overmatige kwart
13 grote sext (toevoeging aan dominant septime-akkoord)
b13 kleine sext (toevoeging aan dominant septime-akkoord)

slash chords

(slash akkoord, gesneden akkoord)
door middel van een schuine streep / (slash) kun je aangeven welke toon je als laagste toon ('in de bas') wilt hebben.
zo betekent C/E : majeur drieklank van C met de e in de bas.
We kunnen echter ook tonen in de bas aangeven die niet tot het akkoord behoren.zo kunnen complexe samenklanken ontstaan.
voorbeeld: C/D =Dsus7,9 (immers Dsus bestaat uit d,a en g, Dsus7,9 uit d,a en g,c en e, oftewel uit d,a en C (drieklank))

afkortingen

C9 = C7,9
C13 = C7,9,13